Hotel Radisson w Warszawie (2005)

Zakres realizacji: