III Oddział ZUS w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej (2013)

Zakres realizacji: