Pomieszczenie bezpieczne

Proponujemy ultranowoczesne rozwiązanie – pomieszczenie bezpieczne.

Pomieszczenie bezpieczne to gwarancja ochrony informacji. Ma na celu zapewnienie poufności podczas kluczowych rozmów biznesowych. Jest to możliwe dzięki odpowiednim technicznym i elektronicznym zabezpieczeniom.

Zakres usług specjalistycznych, związanych z adaptacją pomieszczenia do prowadzenia bezpiecznych rozmów, obejmuje szerokie spektrum działań, między innymi: