System sterowania KNX

Istnieje wiele systemów sterowania na rynku, wiele z nich to tak zwane „rozwiązania jednego producenta” czyli zespoły sterowników i innych elementów systemowych komunikujących się w obrębie jednego konkretnego rozwiązania. Zaliczamy je do tak zwanych systemów zamkniętych. Rozwiązania te nastręczają wiele problemów w przypadkach gdy zaistnieje potrzeba rozwinięcia systemu o dodatkową funkcjonalność nie „supportowaną” przez danego producenta. Firma IRA Inteligentne Rozwiązania Automatyki, jako ekspert w dziedzinie wdrażania nowoczesnych technologii do życia codziennego, rekomenduje uniwersalny i otwarty inteligentny system KNX, kontrolujący pracę całego budynku.

Co to jest system KNX

Standard KNX (dawniej EIB, którego narodziny przypadają na początki lat 90-tych) to pierwszy na świecie otwarty standard zarządzania i kontroli urządzeń i budynków.

Obecnie zrzesza ponad dwustu producentów dostarczających urządzenia techniczne, co jest gwarancją szerokiego wyboru sprzętu różniącego się zarówno ceną, jak i różnorodnością. KNX to inteligentny system służący do załączania, regulacji i nadzoru urządzeń technicznych. System ten potrafi inteligentnie sterować oświetleniem, ogrzewaniem i klimatyzacją, roletami, markizami, bramami, oknami połaciowymi, systemami bezpieczeństwa itp. Dzięki szerokim możliwościom integracji instalacji KNX jest w stanie współpracować z systemami wentylacji, teletechnicznymi i alarmowymi. Ten nowoczesny system automatyzacji budynków jest systemem BMS (Building Management System).

Zalety systemu sterowania KNX
 • Sterowanie oświetleniem z dowolnego miejsca w budynku
 • Centralne wyłączanie wszystkich źródeł oświetlenia
 • Sceny/wizualizacje świetlne
 • Kontrolowane i zamykanie dopływu wody
 • Regulację rolet czy żaluzji z jednego przycisku
 • Zmniejszenie kosztów eksploatacji
 • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa

Sterowanie oświetleniem

System inteligentnego sterowania oświetleniem zapewni pracownikom komfort pracy, gościom hotelowym wygodę, a w centrum handlowym wyeksponuje we właściwy sposób asortyment. To wszystko przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów pobieranej energii elektrycznej.

Głównym argumentem przemawiającym za nowoczesną instalacja oświetlenia jest możliwość ograniczenia kosztów eksploatacji budynku. Dzięki systemowi sterowania oświetleniem istnieje możliwość zaoszczędzenia 30-40%* energii wykorzystywanej w przypadku konwencjonalnej instalacji.

Inteligentny budynek wyposażony w użyteczne funkcje:

 • Sterowanie oświetleniem lokalne i centralne
 • Automatyczne sterowanie oświetleniem, w zależności od pory dnia i natężenia światła naturalnego
 • Zdalne sterowanie oświetleniem budynku za pomocą urządzenia połączonego z siecią
 • Samoczynne zapalanie i gaszenie świateł w korytarzach, na schodach, pokojach i pomieszczeniach funkcyjnych
 • Automatyczne gaszenie świateł po wyjściu użytkowników z pomieszczenia
 • Aranżacja świetlna pomieszczeń według preferencji
 • Samoczynne zapalanie się świateł w przypadku niewystarczającej ilości światła dziennego
Sterowanie ogrzewaniem

System sterowania ogrzewaniem zapewni odpowiednią temperaturę we wszystkich pomieszczeniach, niezależnie od warunków pogodowych.

System sterowania ogrzewaniem w budynku inteligentnym zapewnia komfort cieplny połączony z optymalnym zużyciem energii. Jest to szczególnie ważne w przypadku dużych powierzchni usługowych, gdzie koszty eksploatacji mogą być bardzo wysokie. Pomieszczenia, w których nikt nie przebywa nie są ogrzewane, zaś w nocy temperatura jest automatycznie obniżana.

To właśnie automatyzacja jest podstawową zaletą inteligentnego systemu sterowania ogrzewaniem. Inteligentny budynek wyposażony w użyteczne funkcje:

 • Sterowania ogrzewaniem centralnie i lokalnie z tych samych przycisków, którymi steruje się oświetleniem
 • Samoczynnego wyłączenia ogrzewania podczas przewietrzania poszczególnych pomieszczeń (pewność, że klimatyzowane pomieszczenia nie będą równocześnie ogrzewane)
 • Automatycznej regulacji temperatury zależnej od zmiany pogody i nasłonecznienia
 • Automatycznego wyłączenia ogrzewania pod nieobecność osób w pomieszczeniu
 • Sterowania ogrzewaniem zdalnie, za pomocą urządzenia połączonego z siecią
 • Regulowania temperatury w poszczególnych pomieszczeniach, w cyklu dobowym lub tygodniowym.
Sterowanie klimatyzacją i wentylacją

W pełni zautomatyzowany system wentylacji i klimatyzacji, który zapewnia pełną kontrolę nad parametrami, jakością i temperaturą powietrza. Stworzenie odpowiednich warunków do pracy w biurze lub komfortowego wypoczynku dla gości hotelowych będzie zależne od jednego włącznika. Sensory, reagując na rosnącą temperaturę otoczenia oraz poziom nasłonecznienia, wyregulują temperaturę.

Automatyczny system klimatyzacji i wentylacji w inteligentnym budynku to:

 • Oszczędność energii – nieużywane pomieszczenia nie są klimatyzowane
 • Możliwość zintegrowania klimatyzacji z systemem ogrzewania – połączenie obu systemów pozwala na pełną kontrolę nad temperaturą panującą w całym budynku
 • Bezpieczeństwo – czujniki systemu klimatyzacji i wentylacji dbają nie tylko o komfortowe warunki klimatyczne w budynku, ale także, dzięki stałemu pomiarowi i utrzymaniu składu powietrza, dają możliwość wczesnego wykrycia dymu
 • Obniżenie kosztów energii potrzebnej do schłodzenia powietrza w pomieszczeniach, zintegrowanie systemu klimatyzacji i wentylacji ze sterowaniem roletami pozwoli czujnikom temperatury opuszczać rolety w przypadku dużego nasłonecznienia, a dodatkowe chłodzenie nie będzie już potrzebne