System sygnalizacji pożaru SAP

System sygnalizacji pożaru (SAP) to skuteczna ochrona obiektu oraz personelu, w sytuacji niebezpieczeństwa pożarowego. Pozwala na wczesne ostrzeżenie o ewentualnym zagrożeniu i szybką reakcję systemów oddymiania, gaszenia i odcięć przeciwpożarowych.

Profesjonalna i nowoczesna instalacja

Profesjonalna ochrona przeciwpożarowa jest jednym z podstawowych systemów zabezpieczeń w obiektach użyteczności publicznej. Budynki wyposażone w nowoczesną instalację bazującą na centrali, czujnikach, sygnalizatorach zagrożenia stają się bezpieczne i w pełni chronione. Poprzez zastosowanie różnorodnych detektorów, które badając i analizując czynniki typowe dla pożaru, takie jak podwyższony poziom ciepła, dym, pozwalają na początkowe wykrycie zagrożenia i skuteczną jego eliminację.

Integracja systemowa

Proponujemy integrację systemu przeciwpożarowego z alarmem i dźwiękowym systemem ostrzegawczym DSO. Umożliwi to łatwe powiązania ze sobą wielu zdarzeń. Gaz zostanie odcięty w przypadku sygnału o nieszczelności instalacji, klapa dymowa otworzy się po wykryciu dymu, zraszacze uruchomią się jedynie w tym pomieszczeniu, gdzie pojawił się ogień, a odpowiednie służby zostaną natychmiast powiadomione o zaistniałych sytuacjach. Instalacja pozwala w pełni wykorzystać zaawansowane funkcje urządzeń systemowych i dostosować konfiguracje do  indywidualnych potrzeb. Łatwość obsługi oraz monit zdarzeń daje całkowitą niezawodność ochrony.

Zalety systemu SAP
  • Efektywne i szybkie wykrycie niebezpieczeństwa
  • Natychmiastowa weryfikacja zagrożenia i jego źródła
  • Wiarygodna detekcja i eliminacja fałszywych alarmów
  • Łatwe monitorowanie i sterowanie systemem
  • Elastyczność rozbudowy systemu